Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học các lớp: IT012.O12.CNVN, IT012.O11, IT001.O121, BUS1125.O11

Chào các bạn sinh viên!
Theo đề nghị của Ban quản lý cơ sở, P.ĐTĐH đã sắp xếp dời phòng học đối với một số lớp như sau:

- Lớp IT012.O12.CNVN (Sáng thứ 6) Chuyển sang B1.22
- Lớp IT012.O11 (Chiều thứ 6) Chuyển sang B1.22
- Lớp IT001.O121 ( Sáng thứ 6) chuyển sang C214
- Lớp BUS1125.O11 (Sáng thứ 5) chuyển sang B3.12 

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH