Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học Giảng đường tòa nhà A

Chào các bạn sinh viên!

Hiện tại tòa nhà B đã thi công lắp máy lạnh xong, các lớp đang học giảng đường về học lại phòng cũ tại tòa nhà B như sau:

Phòng Cần Chuyển

Phòng Chuyển Qua

Thứ 4:

 • Giảng Đường 3 Lớp SS009.N21, SS009.N22 ( Sáng)

 

 

 • B7.02

 

Thứ 5:

 • Giảng Đường 2 Lớp SS007.N23 ( Sáng )
 • Giảng Đường 2 Lớp SS007.N24 (Chiều )
 • Giảng Đường 3 Lớp SS008.N25, SS008.N26 ( Sáng)

 

 

 • B6.12
 • B6.12
 • B7.02

Thứ 6:

 • Giảng Đường 2 Lớp SS007.N25 ( Sáng )
 • Giảng Đường 2 Lớp SS007.N26 ( Chiều )
 • Giảng Đường 3 Lớp SS008.N21, SS008.N22 ( Sáng)
 • Giảng Đường 3 Lớp SS008.N23, SS008.N24 ( Chiều)

 

 

 • B6.12
 • B6.12
 • B7.02
 • B7.02

Trân trọng.