Skip to content Skip to navigation

Thông báo thi CK HK1 NH 2021-2022 và ĐKHP các lớp buổi tối

Chào các bạn sinh viên!

- P.ĐTĐH gửi thông báo v/v tổ chức thi CK HK1 NH 2021-2022 tại https://link.uit.edu.vn/kwK1N.

- Hotline P.ĐTĐH: (028) 372 52002 - số nội bộ 112.

- Lịch thi chi tiết:

+ Đợt 1 tại đây: https://link.uit.edu.vn/MxOCg

+ Đợt 2 tại đây: https://link.uit.edu.vn/psOiC

Các lớp không có trong lịch thi trên thì thi theo hình thức do Khoa, Bộ môn, Trung tâm Ngoại ngữ hướng dẫn cụ thể.

- Đồng thời P.ĐTĐH cũng thông báo chủ trương cho phép SV ĐKHP các lớp được mở vào buổi tối. Quy định chi tiết tại đây: https://link.uit.edu.vn/67NBO.

-----

TBN