Skip to content Skip to navigation

Thông báo thi xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên các khóa chưa đạt Anh văn bổ túc

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các khóa cũ chưa thi đạt môn Anh văn bổ túc, Phòng Đào tạo đề nghị các sinh viên thuộc diện trên được tham dự thi xếp lớp tiếng Anh cùng với sinh viên khóa mới đầu mỗi năm học kể từ khóa tuyển năm 2018. Kết quả thi xếp lớp được dùng để xếp sinh viên vào lớp tiếng Anh phù hợp với trình độ theo quy định.

-  Thời gian đăng ký thi: từ ngày 02/08/2018 đến hết ngày 17/08/2018 
- Thời gian thi: từ ngày 25/08/2018 đến 26/08/2018 (vào lúc 7giờ30 đến 16 giờ 30 thứ 7 và chủ nhật)
- Địa điểm: Trường ĐH. CNTT, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức. (Phòng thi sẽ thông báo sau)
- Lê phí thi: Miễn phí

- Sinh viên đăng ký thi tại đường link sau: https://goo.gl/forms/MqNIu6K0JqSZjAj13

Sinh viên nào chưa đăng ký được trên mail liên hệ Phòng ĐTĐH theo địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn

(file Thông báo đính kèm)

Các file đính kèm: