Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian bắt đầu học môn Anh văn của khóa 13 (khóa tuyển năm 2018)

Chào các em sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học Thông báo đến các em  lịch học môn Anh văn của khóa 13 (khóa tuyển năm 2018) sẽ bắt đầu học từ ngày 04/9/2018, nếu có gì thay đổi Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

Trân trọng.