Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian bắt đầu học môn GDTC1

Chào các bạn sinh viên!

Theo thông báo từ Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao, môn học GDTC1 sẽ bắt đầu học trễ hơn so với các môn đại cương, cụ thể sẽ bắt đầu học từ ngày 24/09/2018.

Địa điểm học là học tại Trung tâm (thuộc trường Đại học Thể dục thể thao).

Các bạn chú ý theo dõi thông tin để đi học đầy đủ.

Trân trọng.