Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian học các lớp Anh văn học kỳ hè năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên thời gian bắt đầu học các lớp Anh văn học kỳ hè năm học 2017-2018 từ ngày 09/07/2018 cho cả chương trình chính qui đại trà và CLC. 

Phòng Đào tạo nhận đơn đăng ký học phần các môn Anh văn tại Phòng A120

Mẫu đơn đính kèm

Trân trọng

Các file đính kèm: