Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian học môn GDTC1 2017-2018

Chào các bạn sinh viên!

Theo thông báo bên trung tâm Tư vấn và dịch vụ thể thao thì thời gian bắt đầu học môn GDTC1 là từ ngày 11/09/2017, địa điểm học là bên Trung tâm Thể thao, các bạn sinh viên theo dõi và đi học theo đúng thời khóa biểu và danh sách đã đăng ký.

Trân trọng.