Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 4 năm 2018

P.ĐTĐH thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đối với những sinh viên có tên trong Quyết định tốt nghiệp đợt 4  2018 bắt đầu từ: 08h00 ngày 31/7/2018. Sinh viên nhận bằng theo giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6.

(Sinh viên chính quy đại trà nhận bằng tại phòng A120; sinh viên CTTT, TN nhận bằng tại phòng E2.1)

Trân trọng