Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

P.ĐTĐH thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đối với những sinh viên có tên trong Quyết định tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 bắt đầu từ : 14h00 ngày 21/3/2018. Sinh viên nhận bằng theo giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6.