Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu HK 2 NH 2018-2019 (dự kiến)

P.ĐTĐH thông báo thời khóa biểu HK 2 NH 2018-2019 (dự kiến) để chuẩn bị cho sinh viên đăng ký học phần (Kế hoạch trong file đính kèm).

Các bạn sinh viên chú ý đối với các môn GDTC 2 thì nhìn cột Ghi chú để chọn đúng môn tự chọn (như: võ, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, v.v.)