Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thân chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023 thông tin chi tiết tại: https://link.uit.edu.vn/9wciT.

Các bạn có thể xem thời khóa biểu cá nhân bằng các đăng nhập vào hệ thống.

Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 05/09/2022.

Trân trọng.

Cv. Lê Thị Trúc Phương