Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 Năm học 2022-2023 lớp Văn bằng 2 chính quy tuyển sinh năm 2022.

Chào các bạn sinh viên Văn bằng 2 khóa tuyển sinh năm 2022 chính quy,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 đợt 1 Năm học 2022-2023 như sau:
Lớp: IE005.N11.VB2 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin, Thứ 5, Tiết Tối, Phòng học B3.10 & Thứ 7, Tiết 2345, Phòng học B3.10,  Ngày bắt đầu 05/09/2022- Ngày kết thúc 17/09/2022.
Lớp: IT001.N11.VB2 Nhập môn lập trình, Thứ 3, Tiết Tối, Phòng học B3.08 & Thứ 7, Tiết 6789, Phòng học B2.18, Ngày bắt đầu 05/09/2022- Ngày kết thúc 12/11/2022.

Các bạn có thể đăng nhập https://daa.uit.edu.vn để xem TKB cá nhân.

Trân trọng. 

------------

LĐP