Skip to content Skip to navigation

Thông báo thông tin Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Chào các bạn sinh viên;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thông tin về Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1qTCljTqIkltR3kcbna1aMRU3EFsb8xEjFo_Tp50...

Thời gian: 15:00 đến 17:00 ngày 07/06/2022, 15:00 đến 17:00 ngày 08/07/2022, 15:30 đến 17:00 ngày 18/08/2022.

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Mục đích: Seminar chung về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu (DS) – viết tắt “Seminar AI” là chuỗi sinh hoạt chuyên môn chung của những người làm và học về các lĩnh vực trên.

Nội dung: Seminar AI chung sẽ bao gồm các nội dung chính: 

  1. Các báo cáo mời về AI và DS từ các nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước;
  2. Giới thiệu các kết quả nghiên cứu và phát triển về AI và DS;
  3. Thảo luận những chủ đề được quan tâm của cộng đồng trong lĩnh vực AI và DS. 

Seminar AI được tổ chức trong tuần đầu của mỗi tháng, tùy theo điều kiện của báo cáo viên. Thời gian chính thức của seminar mỗi tháng được thông báo trên lịch Seminar của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và các trường, viện, doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết tại đâyhttps://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-chung-ve-tri-tue-nhan-tao-va-khoa-hoc-du-lieu

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học.