Skip to content Skip to navigation

Thông báo thu học phí bổ sung Khóa 8 HK1 năm học 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí bổ sung Khóa 8 HK1 NH 2013-2014 như sau:
 

- Thu bổ sung một tín chỉ học phí môn “Giáo dục thể chất – Mã môn PE001”.

- Thu bổ sung học phí môn anh văn.

- Sinh viên xem thông tin học phí tại: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/hocphi

- Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2013.

- Hình thức nộp: qua ngân hàng theo "Quy trình Nộp học phí qua ngân hàng", xem tại: http://khtc.uit.edu.vn/node/206

Thông tin chi tiết sinh viên xem tại: http://khtc.uit.edu.vn/node/207
 
Phòng Kế hoạch - Tài chính