Skip to content Skip to navigation

Thông báo thu học phí học kỳ hè, năm học 2017-2018

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2017-2018 hệ ĐTĐH Chính quy lên website phòng Kế hoạch Tài chính Chi tiết thông báo (file đính kèm)