Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Tình Hình Xét Tuyển Học Tiếng Nhật

Sau khi công ty xét tuyển kết quả học tập (điểm TBTL và TCTL) thì chọn điểm tối thiểu để học lớp tiếng Nhật là 7.9. (Xem danh sách đính kèm).

Lớp NHJP1.I11, số bạn đạt chuẩn quá ít nên lớp NHJP1.I11 không mở được, các bạn đủ điều kiện học có thể chuyển qua lớp NHJP1.I12 hoặc lớp NHJP1.I13.

Lớp NHJP1.I12, đăng ký quá đông nên sẽ ưu tiên các bạn trên 8.0, các bạn có điểm TBTL 7.9 có thể chuyển qua học lớp NHJP1.I13.

Các bạn "cần điều chỉnh" lớp trong file đính kèm, hãy nhanh điều chỉnh lớp trước hạn kết thúc đăng ký lịch học HK1.

 

Các bạn được chọn tham gia lớp học sẽ được CEO của Citynow nói chuyện định hướng lớp học, phổ biến quy định lớp học vào ngày 24/8.

Sau đó, các bạn sẽ được đăng ký vào hệ thống e-learning do công ty xây dựng.

Các file đính kèm: