Skip to content Skip to navigation

Thông báo từ trung tâm Tư vấn và dịch vụ Thể thao

Chào các bạn sinh viên! Trung tâm tư vấn và Dịch vụ thể thao thông báo như sau:

"Theo quy định sinh viên phải tham gia học tập trên lớp đảm bảo theo số giờ quy định về học tín chỉ, thì mới đủ điều kiện để tính điểm học phần. Do vậy, các em phải tham gia học tập và làm bài thu hoạch tự viết tay nộp theo lớp và gửi bài thu hoạch về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao - Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí MInh.

  Bài thu hoạch sinh viên được phép về nhà làm và nộp trước ngày 15 tháng 7 năm 2018."

Các bạn chú ý theo học và nộp bài đầy đủ.