Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH gửi các bạn thông tin về tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

NGÀNH TUYỂN SINH:

Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Khoa học máy tính
Ngành Hệ thống thông tin
Ngành An toàn thông tin

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm.

THỜI GIAN TUYỂN SINH: dự kiến giữa tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem trên web sdh: https://sdh.uit.edu.vn/node/2305 và fanpage: https://www.facebook.com/saudaihoc.uit/posts/pfbid02f5yFSn1xr4ddXrjURmBWYW3kvRopkx64b3PiFo2J7sSCetfMPWwRSzcDgjujm67pl?comment_id=1076296313285895&notif_id=1657583631472562&notif_t=feed_comment&ref=notif

Trân trọng.

P.ĐTĐH