Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh đợt 2 lớp học tiếng Nhật miễn phí tài trợ bởi Huredee.

P.ĐTĐH thông báo tuyển sinh đợt 2 lớp học tiếng Nhật miễn phí tài trợ bởi Huredee.

Thời hạn: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 20/8/2019.