Skip to content Skip to navigation

Thông báo về các đợt xét tốt nghiệp đối với SV chính quy

P.ĐTĐH thông báo các đợt xét tốt nghiệp chính trong năm, mốc tính tốt nghiệp đúng hạn đối với SV chính quy.
Áp dụng từ HK 2 NH 2020-2021.
Chi tiết trong file đính kèm.
--
TBN

Các file đính kèm: