Skip to content Skip to navigation

Thông báo về ĐKHP đợt 3 và các lớp AV 1

P.ĐTĐH đã mở hệ thống để cho SV khóa 2019 được vào để ĐKHP đợt 3. Các SV khóa trước 2019 nếu không có lý do đặc biệt sẽ không được xem xét trong đợt ĐKHP này.

Các lớp Anh văn 1 được mở cho ĐK có mã lớp là ENG01.K21 đến ENG01.K25.

P.ĐTĐH chia sẻ link để các bạn xem lại toàn bộ các lớp đã mở trên TKB: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0uWYRnTOXY4-qRiw2oSTR_aUYEd7W_b...