Skip to content Skip to navigation

Thông báo về giải quyết thắc mắc điểm môn Giáo dục thể chất 2 (PE002) học kỳ 2 năm học 2016-2017

Hiện tại đã có điểm môn PE002 của HK2 năm học 2016-2017. Sinh viên thắc mắc điểm vui lòng liên hệ:

- Lê Minh Thái

- Chuyên viên tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao

- Trường Đại học TDTT Tp.HCM

- 01696 873 373 - 0903 155 037

Hạn chót ngày 31/8/2017.