Skip to content Skip to navigation

Thông báo về học Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho tân SV năm 2021

Chào các bạn tân sinh viên tuyển năm 2021,
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho sinh viên khi học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo kế hoạch đã xác định. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường để thông báo một số nội dung liên quan đến việc tổ chức giảng dạy và học tập môn học GDQPAN cho sinh viên như sau:
1. Thời gian học: Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 06/11/2021.
2. Hình thức dạy học và thi môn học GDQPAN: trực tuyến, sử dụng phần mềm Zoom, Google Chrome.
3. Chi tiết về học tập và thi trực tuyến môn học GDQPAN: sinh viên truy cập website của Trung tâm (ttgdqp.edu.vn) trước 1 tuần của thời gian bắt đầu khóa học để biết thông tin về lớp học, các quy định về học, thi trực tuyến môn học GDQPAN.
4. Một số nội dung sinh viên phải chuẩn bị
- Sinh viên trang bị điện thoại di động thông minh hoặc máy tính có trang bị camera, micro tải phần mềm Zoom để tham gia học.
- Sinh viên sử dụng địa chỉ email do nhà trường cung cấp.
- Sinh viên phải tải và in tài liệu môn học GDQPAN trên website của Trung tâm để học tập (mỗi sinh viên 03 quyển).
- Chuẩn bị tập vở ghi chép nội dung bài học khi tham gia lớp học trực tuyến.
 
(chi tiết công văn và quy định học vụ trong các file tại: https://link.uit.edu.vn/yHQc5)