Skip to content Skip to navigation

Thông báo về kế hoạch Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

Mến chào các bạn sinh viên,

P.ĐTĐH gửi đến các bạn sinh viên thông báo về kế hoạch Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 (file đính kèm).

Các bạn sinh viên đăng nhập vào https://dkhp.uit.edu.vn để đăng ký các môn học theo đúng CTĐT.

Thời gian ĐKHP như sau:

a)     Đợt 1 (chính thức):

o   Khóa 10 trở về trước: Từ 9h00 ngày 01/8/2018 đến 16h00 ngày 08/8/2018.

o   Khóa 11, 12: Từ 9h00 ngày 03/8/2018 đến 16h00 ngày 08/8/2018.

b)    Đợt 2 (hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 13/8/2018 đến 16h00 ngày     16/8/2018.

P. ĐTĐH công bố TKB chính thức: ngày 21/8/2018.

Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2018 – 2019: Khóa 13 vào ngày 27/8/2018, các Khóa còn lại vào ngày 03/9/2018.

Các môn Anh văn sẽ học 1 tuần 2 buổi (5 tiết/ tuần), sinh viên đăng ký đủ 2 buổi để học. Các môn Anh văn của CTĐT từ 2017 trở về trước sẽ tương đương với mã mới ENG01, ENG03, ENG04, ENG05. Sinh viên xem file đính kèm để đăng ký cho phù hợp, chi tiết như sau:

BẢNG TƯƠNG ĐƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ,
CỬ NHÂN TÀI NĂNG VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

STT

ĐANG TỔ CHỨC

TỪ NĂM HỌC 2018-2019 TRỞ ĐI

1

EN001 - Anh văn 1

 

 

2

EN002 - Anh văn 2

EN004 - Anh văn 1

ENG01 – Anh Văn 1

3

EN003 - Anh văn 3

EN005 - Anh văn 2

ENG02 – Anh Văn 2

4

 

EN006 - Anh văn 3

ENG03 – Anh Văn 3

5

 

 

ENG04 – Anh Văn 4

6

 

 

ENG05 – Anh Văn 5

* ENG04, ENG05 chỉ dành cho các sinh viên chương trình chất lượng cao.

 

BẢNG TƯƠNG ĐƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP TIÊN TIẾN

ĐANG TỔ CHỨC

TỪ NĂM HỌC 2018-2019

TRỞ ĐI

INT001 - General English 1(Tiếng Anh tổng quát 1)

ENG01 – Anh Văn 1

INT003 - General English 2 (Tiếng Anh tổng quát 2)

ENG02 – Anh Văn 2

INT004 - TOEIC 2

ENG03 – Anh Văn 3

INT005 - Communication (Tiếng Anh giao tiếp)

ENG04 – Anh Văn 4

INT006 - TOEIC 3

ENG05 – Anh Văn 5

Môn học đại cương SS006 sẽ được mở theo kế hoạch của P.ĐTĐH để phù hợp với sinh viên các ngành

Trân trọng.

P.ĐTĐH