Skip to content Skip to navigation

Thông báo về kế hoạch Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

P.ĐTĐH Thông báo về kế hoạch Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 (file đính kèm).

Các bạn Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin để chuẩn bị cho kế hoạch Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Trân trọng.

 

Các file đính kèm: