Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời điểm và mức thu học phí gia hạn

Chào các bạn sinh viên!

P.KHTC đã ban hành thông báo về vấn đề nói trên (file đính kèm), đề nghị các bạn nghiên cứu, theo dõi và thực hiện.

Các file đính kèm: