Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc ban hành qui định đào tạo Chương trình tài năng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc ban hành qui định đào tạo Chương trình tài năng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin trong file đính kèm.

Trân trọng

Các file đính kèm: