Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN TXQM

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các sinh viên hệ cử nhân từ xa qua mạng học tại trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin (CITD) về kế hoạch phát bằng tốt nghiệp theo file đính kèm.

Các file đính kèm: