Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc công nhận môn Tâm lý học nhân cách là môn tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy

Chào các bạn sinh viên;
Căn cứ vào Quyết định số 378/QĐ-ĐHCNTT, ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) về việc công nhận môn Tâm lý học nhân cách của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn là môn học tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy thuộc Trường ĐHCNTT. Phòng Đào tạo Đại học thông báo bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2023-2024, sinh viên có thể đăng ký môn Tâm lý học nhân cách làm môn tự chọn tự do ngoài các môn tự chọn đã ban hành trong chương trình đào tạo.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học.