Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc điều chỉnh cho các môn học có điểm sau thời gian hiệu chỉnh

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về việc nộp đơn hiệu chỉnh cho sinh viên đối với các môn học có điểm sau thời gian kết thúc hiệu chỉnh đợt 3 như sau:

- Đối với từng môn học, không quá hai ngày (không tính thời gian nghỉ Tết) sau khi có điểm sinh viên phải nộp đơn ĐKHP (mẫu đơn trên daa, mục quy trình dành cho sinh viên) tại phòng ĐTĐH-A120 để được giải quyết.

- Phòng ĐTĐH chỉ giải quyết cho sinh viên với những môn học nào có điểm sau đợt hiệu chỉnh, không giải quyết cho các trường hợp nào khác.

Trân trọng,

Phòng ĐTĐH