Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức dạy và học ứng phó dịch COVID-19 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Căn cứ thông báo số 02/TB-ĐHCNTT về kế hoạch học tập trong học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 và văn bản số 548/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/2/2022 về việc hướng dẫn kiểm soát dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.
Nhằm ứng phó với các tình huống có khả năng xảy ra trong quá trình dạy và học trực tiếp tại Trường, đề nghị toàn thể Giảng viên và Sinh viên thực hiện theo những hướng dẫn sau đây:
1.    Trường hợp sinh viên đang học tại Trường có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid:
-       Sinh viên liên hệ ngay phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.
2.    Trường hợp lớp có sinh viên phải cách ly (SVPCL) theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh(1):
-  Lớp vẫn tiếp tục học trực tiếp tại Trường theo thời khóa biểu. Giảng viên vừa giảng dạy trực tiếp vừa đồng thời mở Microsoft Teams để SVPCL có thể tham gia học trực tuyến.
-   Trước ngày học, SVPCL gửi email báo cho giảng viên kèm theo minh chứng kết quả test nhanh (có ghi tên và ngày xét nghiệm lên test kit) hoặc kết quả PCR (nếu có).
3.    Trường hợp giảng viên giảng dạy lớp phải cách ly theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh(1):
Giảng viên chọn một trong hai phương án sau đây:
-       Phương án 1: Giảng viên cho lớp nghỉ học và dạy bù sau khi hết thời gian cách ly. Giảng viên thực hiện báo nghỉ và báo dạy bù qua Cổng thông tin đào tạo.
-       Phương án 2: Giảng viên cho lớp học trực tuyến theo Hướng dẫn triển khai dạy và học qua mạng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 tại https://daa.uit.edu.vn/thongbao/huong-dan-trien-khai-day-va-hoc-qua-mang-trong-thoi-gian-phong-chong-dich-covid-19.
o   Trước buổi học, Giảng viên báo dạy trực tuyến qua Cổng thông tin đào tạo (Mục Giảng viên → Đăng ký dạy online). Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến sinh viên và các đơn vị liên quan.
o   Sinh viên có thể học tại nhà hoặc đến lớp học để học trực tuyến cùng nhau theo đúng phòng học trong thời khóa biểu. Sinh viên có thể sử dụng trang thiết bị hiện có của phòng học và tự chuẩn bị thêm những thiết bị cần thiết khác.

Trân trọng.