Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mở lớp vét môn Giáo dục thể chất

      Thân chào các bạn sinh viên!
      Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn về việc mở lớp vét môn Giáo dục thể chất (GDTC) như sau:
      Do sắp tới có thay đổi về việc học GDTC, nên từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/9/2020 Trường sẽ tổ chức mở lớp vét cho các bạn chưa qua môn hoặc chưa đăng ký học (mã môn học PE001, PE002). Các bạn cố gắng sắp xếp đăng ký để hoàn thành môn học này. Nếu không đăng ký thì từ Học kỳ 1 năm học 2020-2021 các bạn có thể sẽ phải học theo chương trình mới (số tín chỉ có thể tăng hơn so với hiện tại).
      Những trường hợp chưa học/chưa qua môn mà không có tên trong danh sách thì liên hệ phòng Đào tạo Đại học để kiểm tra lại.
      Thời gian đăng ký từ ngày 13/7/2020 đến hết ngày 20/7/2020 tại link: https://forms.gle/ENwzbL4xp8gGTXhx6
      Danh sách lớp sẽ thông báo cụ thể trước ngày 27/7/2020.
      Trân trọng.
Các file đính kèm: