Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nộp chứng chỉ Quốc phòng

        Thân chào các bạn sinh viên!

       Chứng chỉ Quốc phòng dùng để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp. Để tránh tình trạng bị thất lạc chứng chỉ, hiện tại hệ thống đã cập nhật tính năng upload bảng Scan. Các bạn có thể nộp chứng chỉ Quốc phòng vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình học, khi có chứng chỉ các bạn upload bảng Scan tại https://daa.uit.edu.vn / Sinh viên / Xác nhận Chứng chỉ

       Sau khi kiểm tra và xác minh, nếu chứng chỉ hợp pháp các bạn được công nhận đạt chuẩn đầu ra. Phòng Đào tạo Đại học sẽ cập nhật tính hợp pháp của chứng chỉ trên hệ thống,  khi đó các bạn không cần nộp lại chứng chỉ khi xét tốt nghiệp.

        Trân trọng.

        Phòng Đào tạo Đại học.