Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc phòng chống dịch Covid-19

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học gửi đến các bạn thông báo về việc phòng chống dịch Covid-19. Các bạn theo dõi thông tin và thực hiện khai báo y tế đầy đủ, kịp thời.

Trân trọng.

Các file đính kèm: