Skip to content Skip to navigation

Thông báo việc cấm thi liên quan học phí

Các bạn sinh viên trong danh sách thi giữa kỳ HK 1 năm học 2019-2020 nếu có ghi chú là "Nợ HP" thì tranh thủ đóng học phí gấp, khi đi thi nhớ đem theo biên lai thu học phí để vào phòng thi.