Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi cuối học kỳ II năm học 2020 – 2021

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH gửi nội dung thông báo nói trên, tải file tại đây: https://tinyurl.com/ymx3bknn

Do dịch bệnh nên kế hoạch trên có những điểm khác với các kỳ thi CK trước, các bạn sinh viên lưu ý để theo dõi, thực hiện.

Trân trọng.

---

TBN