Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v hủy ĐKHP HK1 năm học 2020-2021

P.ĐTĐH đã tiến hành xóa ĐKHP đối với một số sinh viên không hoàn thành học phí đợt 1 (học phí học kỳ) đúng hạn.

Các bạn sinh viên chú ý theo dõi - còn thanh toán học phí đợt 2 (dành cho học lại, cải thiện, v.v.), nếu không hoàn thành sẽ bị cấm thi cuối học kỳ.

Hạn cuối cùng thanh toán đề nghị các bạn theo dõi trên trang web của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

---

TBN