Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v kiểm tra tiếng Anh đầu vào với tân SV khóa tuyển năm 2020

Chào các bạn!

Căn cứ quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy hiện hành, P.ĐTĐH thông báo các trường hợp sinh viên được miễn thì có thể không cần dự bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào nói trên. Nếu sinh viên muốn dự để kiểm tra kiến thức thì hệ thống vẫn đảm bảo sẵn sàng phục vụ (ngoại trừ sinh viên chương trình chất lượng cao định hướng Nhật Bản không phải dự kỳ kiểm tra nói trên).

Bảng tham chiếu các môn học tiếng Anh tương ứng các chương trình:

1. Chính quy đại trà và chương trình tài năng: học 3 môn (ENG01, ENG02, ENG03).

2. Chương trình chất lượng cao: học 5 môn (ENG01, ENG02, ENG03, ENG04, ENG05).

3. Chương trình tiên tiến: học 8 môn (ENG01, ENG02, ENG03, ENG04, ENG05, ENGL1113, ENGL1213, SPCH3723).

Để được xét miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào, sinh viên nộp bản photo chứng chỉ tiếng Anh (còn thời hạn) tại Phòng Đào tạo Đại học (A.120) trước ngày 11/10/2020.

Sinh viên được xét miễn học các môn tiếng Anh tương ứng nếu có một trong các chứng chỉ đạt trình độ tối thiểu theo quy định tại bảng sau đây. Sinh viên được miễn môn học nào thì đồng thời được miễn những môn học ở cấp độ thấp hơn mà sinh viên chưa học hoặc chưa đạt.

Xem quy định đầy đủ tại đây: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/5-quy-dinh-dao-tao-ngoai-ngu-doi-voi-he-...