Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 3 - Năm học 2017-2018

Xin chào các bạn sinh viên!

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy.

Các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Trân trọng./.