Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v tính học phí đối với SV đã hoàn thành CTĐT trong HK1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!
Đối với các bạn đã hoàn thành CTĐT nhưng chưa tốt nghiệp, không có ĐKHP trong HK 1 NH 2020-2021 thì Trường có chính sách:
- Nếu tốt nghiệp trước 31/12/2020: Không thu học phí học kỳ.
- Nếu tốt nghiệp sau 31/12/2020: Thu học phí học kỳ theo quy định.
Chi tiết trong file đính kèm.
--
TBN

Các file đính kèm: