Skip to content Skip to navigation

Thông báo xác nhận phúc khảo cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo xác nhận đăng ký phúc khảo cuối kỳ HK 2 NH 2019-2020 từ ngày 24/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020 

- Sinh viên đăng nhập vào trang student.uit.edu.vn để đăng ký phúc khảo. Muốn phúc khảo môn nào chọn môn đó, có thể nhiều môn. Sau khi xác nhận phúc khảo 1 hay nhiều môn, hệ thống ghi nhận vào CSDL.

- Sinh viên xác nhận và đóng lệ phí phúc khảo tại phòng ĐTĐH / VPCCTDB. Lệ phí phúc khảo 20.000đ/môn. Nếu không thực hiện đúng qui định về việc đóng lệ phí phúc khảo thì đăng ký phúc khảo của các bạn sẽ bị hủy.

- Sau thời hạn chấm điểm phúc khảo theo quy định thi tập trung của trường, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái cho SV sang Đã có kết quả, sinh viên kiểm tra điểm trên trang daa.uit.edu.vn.

Trân trọng.