Skip to content Skip to navigation

Thông tin về học bổng hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 UIT ANTI-COVID-19 (ĐỢT 10)

Chào các bạn sinh viên

Căn cứ Kế hoạch số 14/ĐH-CNTT ngày 6 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai học bổng UIT Anti-Covid-19 năm 2021;

Nhằm hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học nghệ Thông tin (UIT) triển khai quỹ học bổng UIT Anti-Covid-19 dành cho sinh viên chính quy đang học tại trường (đại trà, chất lượng cao, tiến tiến, văn bằng 2).

Thông tin cụ thể các bạn xem tại link: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-hoc-bong-ho-tro-sinh-vien-bi-...

Trân trọng