Skip to content Skip to navigation

Tiếp tục tuyển sinh khóa 2 lớp tiếng Nhật (miễn phí)

Chào các bạn sinh viên! Lớp tiếng Nhật (miễn phí) Khóa 2 do Trường hợp tác cùng Huredee vẫn tiếp tục tuyển sinh viên năm cuối. Dự kiến ngày khai giảng: 15-11-2020. Mong các bạn tích cực đăng ký. Khóa 1 đã có 8 bạn được công ty NELCO tuyển dụng, hiện đang ở Hà Nội chờ làm các thủ tục visa, v.v. để đi làm việc tại Nhật Bản. Trường gửi đính kèm một số thông tin cho thấy quyền lợi, những thành công, các chia sẻ kinh nghiệm học tập, bước đầu làm việc với các công ty Nhật Bản của các bạn học ở Khóa 1. Link đăng ký ở đây: https://forms.gle/3oqGBdbcUr62QwZ29