Skip to content Skip to navigation

TTNN-UIT THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN K13 THI SPEAKING ĐỢT 2(cập nhật lịch thi)

 TTNN-UIT-Thông báo ngày thi Speaking đợt 2 cho toàn bộ các lớp K13 trong tuần bắt đầu từ ngày 07/01/2019 cho đến ngày 12/01/2019. Thông tin cụ thể lớp thi, phòng thi và ngày thi cụ thể cho từng lớp (file đính kèm) và  sẽ do GV phụ trách dạy từng lớp Anh văn thông báo lên Courses.

Trân trọng.