Skip to content Skip to navigation

Tuyển sinh chương trình đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy

Chào các bạn!
Trường ĐH Kinh tế Luật đang tuyển sinh song bằng trình độ đại học ngành:
- Quản trị kinh doanh
- Luật kinh tế
- Kinh tế đôi ngoại
Các bạn xem file đính kèm.

Các file đính kèm: