Skip to content Skip to navigation

VB2_Khóa 2019_LỊCH HỌC_ĐỢT 8

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2019. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30

Trân trọng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                  
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC                  
THỜI KHÓA BIỂU VB2 (KHÓA 2019)  
Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Sĩ số Khóa học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc HỌ TÊN GV Mã GV Ghi chú
IE307.M11.VB2 IE307 Công nghệ lập trình đa nền tảng cho thiết bị di động  Thứ 3, Tiết Tối (17h45-20h45), dạy online
Thứ 5, Tiết Tối (17h45-20h45), dạy online
4 21 14 18/10/2021 11/12/2021 ThS. Võ Ngọc Tân 80348  
IE405.M11.VB2 IE405 Công nghệ phân tích dữ liệu lớn Thứ 7, Tiết 2345 (8h00-11h30), dạy online
Thứ 7, Tiết 6789 (13h30-16h30), dạy online
4 21 14 18/10/2021 11/12/2021 TS. Đỗ Trọng Hợp 80434