Skip to content Skip to navigation

VB2_Khóa 2020_LỊCH HỌC

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2020. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45 (Sinh viên theo học đúng thứ tiết của khóa học trúng tuyển)THỜI KHÓA BIỂU
VB2 CHÍNH QUY (HK2 2020-2021)_KHÓA 2020
 
                           
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số Ngày bắt đầu Ngày kết thúc MGV Họ tên GV Ngày thi
(dự kiến)
Ghi chú
1 MA004.L21.VB2 MA004 Cấu trúc rời rạc Thứ 7, Tiết 12345, P.A315
Thứ 7, Tiết 67890, P.A315
4 LT 37 24/04/2021 19/06/2021 80200 Cao Thanh Tình 19/06/2021 Lớp học 467
2 IT002.L21.VB2 IT002 Lập trình hướng đối tượng Thứ 4, Tiết T, P.A213
Thứ 6, Tiết T, P.A213
4 LT+TH 37 07/04/2021 28/05/2021 80274 Mai Trọng Khang 29/05/2021
3 IT001.L21.VB2 IT001 Nhập môn lập trình Thứ 5, Tiết T, P.A205
Thứ 7, Tiết 2345, P.A205
4 LT+TH 29 01/04/2021 29/05/2021 80155 Nguyễn Thị Quý 05/06/2021 Lớp học 357
4 IE101.L21.VB2 IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ 3, Tiết T, P.A205
Thứ 7, Tiết 6789, P.A205
3 LT+TH 29 30/03/2021 06/05/2021 80278 Nguyễn Thị Anh Thư