Skip to content Skip to navigation

VB2_Khóa 2021_LỊCH HỌC_ĐỢT 1

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Lịch học đợt 1 của khóa tuyển 2021. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ.

Các bạn tra cứu thông tin tài khoản tại https://student.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/office365

Lưu ý:   Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30


1. Hệ VB2 lý thuyết và thực hành học chung.
2. Ngày bắt đầu trên hệ thống sẽ không giống lịch chi tiết vì hệ thống mặc định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần.

Trân trọng.

THỜI KHÓA BIỂU VB2 (KHÓA 2021)_ĐỢT 1
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Sĩ số Khóa học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc HỌ TÊN GV Mã GV
1 IE101.M11.VB2 IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ 3, Tiết Tối (17h45-20h45), dạy online
Thứ 7, Tiết 6789 (13h30-16h30), dạy online
3 18 16 25/10/2021 04/12/2021 Nguyễn Thị Anh Thư 80278
2 IT001.M11.VB2 IT001 Nhập môn lập trình Thứ 5, Tiết Tối (17h45-20h45), dạy online
Thứ 7, Tiết 2345 (8h00-11h30), dạy online
4 18 16 25/10/2021 25/12/2021 Huỳnh Thị Thanh Thương 80070