Skip to content Skip to navigation

VB2_Lịch học_Khóa 2019, 2020

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2019 và 2020. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30THỜI KHÓA BIỂU
VB2 CHÍNH QUY (HK1 2021-2022)
                           
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số Khóa học KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc MGV Họ tên GV
1 IE303.M11.VB2 IE303 Công nghệ Java Thứ 4, Tiết T, học online
Thứ 6, Tiết T, học online
4 LT 48 2019, 2020 KTTT 06/12/2021 12/02/2022 80265 ThS. Phạm Thế Sơn
2 IE106.M11.VB2(1) IE106 Thiết kế giao diện người dùng Thứ 7, Tiết 2345, học online
Thứ 7, Tiết 6789, học online
4 LT 33 2020 KTTT 06/12/2021 12/02/2022 80275 ThS. Tạ Thu Thuỷ
3 IE221.M11.VB2 IE221 Kỹ thuật lập trình Python Thứ 5, Tiết T, học online
Thứ 7, Tiết 2345, học online
4 LT 15 2019 KTTT 13/12/2022 19/02/2022 80382 ThS. Nguyễn Thanh Sơn